• januarijanuari
 • februarifebruari
 • maartmaart
 • aprilapril
 • meimei
 • junijuni
 • julijuli
 • augustusaugustus
 • septemberseptember
 • oktoberoktober
 • novembernovember
 • decemberdecember

Evelien de Visser wint Onderzoeksbeurs

Kunsthistorica Evelien de Visser wint de Van Gogh Museum Onderzoeksbeurs ter waarde van 5000 euro. Hiermee gaat zij enkele maanden onderzoek doen naar het fenomeen ‘verzamelen van kunst in Nederland in de 19de eeuw’. Het Van Gogh Museum stelt met de Onderzoeksbeurs recent afgestudeerde kunsthistorici in staat onderzoek te doen naar een onderwerp dat gerelateerd is aan het collectiegebied van het museum.

Verkennend onderzoek

Evelien de Visser schreef een onderzoeksvoorstel over verzamelaars van eigentijdse kunst in Nederland tussen 1850 en 1900. Ook verrichtte ze verkennend onderzoek, waaruit bleek dat Nederland in deze periode tientallen collectioneurs kende die – net als Hendrik Willem Mesdag – op grote schaal kunstwerken van hoge kwaliteit verzamelden. Tot op heden is er in de kunsthistorische literatuur over de Nederlandse 19de-eeuwse kunstwereld weinig aandacht voor deze groep in een breed perspectief.